Categories
siknus.cat Vigilant el camp de sègol

121 anys de la diada, 6 anys dels atemptats a NY i 7 del domini siknus.com.

Tot i que la caiguda de Barcelona durant la Guerra de Successió va ser l’11 de setembre de l’any 1714, no és fins al de 1886 que es considera la primera Diada de Catalunya. D’això fa 121 anys. El primer que va decidir commemorar el dia va ser el canonge de la seu de Vic, Jaume Collell, en un ofici a Santa Maria del Mar. Finalment es va prohibir per a evitar que es convertís en un mítig catalanista. Des de llavors, cada 11 de setembre hi ha hagut actes reivindicatius. Actes, del 1901 ençà, concentrats al monument de Rafael de Casanova, que es va instal·lar al 1888 en motiu de l’Exposició Internacional. No és fins al 1980 que l’11 de setembre es declara insititucionalment com a festa nacional.

Dels atemptats a les torres bessones de Nova York, que tots recordem, només fa 6 anys. Però des de llavors han canviat moltes coses al món. Els controls aeris, l’amenaça del terrorisme religiós organitzat i internacional, la mentida de la guerra d’Iraq, els atemptats a Madrid i Londres, la llei democràtica de la tortura de sospistosos… La por és molt perillosa, i des de llavors, entre les amenaces terroristes, les mentides interessades dels polítics, l’enfrontament de religions i la por que fa manipulable a la gent, el món és un lloc molt menys segur. Com canvien les coses en només 6 anys.


Finalment, l’11 de setembre de fa 7 anys (al 2000) vaig registrar el domini siknus.com. I entre una cosa i l’altra només fan que robar-me titulars. xD. Podeu veure la versió més antiga que he trobat de siknus.com aquí.

Comparteix a:
Categories
siknus.cat

Reestructuració de les categories

Com que hi havia algunes categories que no contenien gaires posts o el nom que tenien no m’acabava de convèncer, i en volia crear de noves, he decidit fer-ne una reestructuració. Espero que els noms que he escullit us siguin més útils i entenedors que els que hi havia.

Canvis

  • SK Corp, la categoria on comento els projectes que tinc d’entremans, passa a dir-se Projectes ICON.
  • He englobat les categories Propostes de sèries i Propostes de cinema i anime amb el nom de Cinema i sèries.
  • Les categories Tombs per Internet i Mites Vivents les poso al menú de la dreta perquè encara no hi apareixien, sota el títol Etcètera.

Noves categories

Creo la categoria Sobre tecnologia, amb les subcategories Webs & Internet, Programes, Gadgets i Ordinadors. A Webs & Internet hi ha el que abans estava a la categoria Propostes d’Internet. A la resta, de moment, encara no hi ha res.

També creo les categories Curiositats, dins de Propostes i Cites, dins d’Etcètera. De moment també encara buides.

Comparteix a:
Categories
siknus.cat

Cerca a siknus.com

Llegeixo al bloc d’en Toni Hermoso això. I com que ho trobo força ràpid i fàcil de fer, ho afegeixo a siknus.com. En 10 minuts ho tinc.

No crec que sigui gaire útil, però mai se sap. Funciona en Mozilla Firefox. I amb l’Internet Explorer 7 crec que també, encara que me la suda no m’importa per a res. 🙂

Comparteix a:
Categories
Dewebloping siknus.cat

Canvis a les adreces de siknus.com (RewriteCond-RewriteRule powered)

Us heu adonat dels canvis a les URLs adreces de siknus.com?

1) Com que siknus.com m’agrada més que www.siknus.com, he tret les www.

2) Les adreces dels posts passen a ser de http//www.siknus.com/?p=01-01-07-codi-post a http//siknus.com/codi-post. Molt més elegants, no?

3) http://www.siknus.com/?sec=fotos http://siknus.com/fotos, http://www.siknus.com/?sec=perfil http://siknus.com/perfil, …

4) http://www.siknus.com/?cat=propostes http://siknus.com/categoria/propostes, …

5) http://www.siknus.com/?arxiu=01-2007 http://siknus.com/arxiu/01-2007,…

6) Nous fils (aka feeds): http://siknus.com/rss, http://siknus.com/atom, http://siknus.com/comentaris/rss, http://siknus.com/categoria/codi-categoria/rss, http://siknus.com/codi-post/comentaris/rss…

No us preocupeu ni d’actualitzar els enllaços ni de tornar-vos a subscriure als nous fils. Es fa automàticament.

Si voleu saber com, aquí teniu el .htaccess que ho fa:

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On
RewriteBase /

############ REDIRECTS 301 NOTIFICANT ALS SPIDERS ############

# Elimina el subdomini www i els secta, etc… mal indexats,
# deixant la resta de la URL igual.

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.siknus\.com.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^secta\.siknus\.com.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^bloc\.siknus\.com.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^matrix\.siknus\.com.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^blog\.siknus\.com.* [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://siknus.com/$1 [R=301,L]

# Si el subdomini que hi ha no és un dels anteriors, envia’l
# com a directori després de la barra. Exemple:
# (De http://parellaperfectometre.siknus.com/
# a http://siknus.com/parellaperfectometre)

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([a-zA-Z_0-9\-]*)\.siknus\.com.* [NC]
RewriteRule ^.*$ http://siknus.com/%1 [R=301,L]

########## ADAPTACIÓ DE LES URLS ANTIGUES A LES NOVES ##########

# Si la URL té un codi de data en el format dd-mm-aa-
# (aproximadament ;)), l’elimina per adapatar els codis antics
# de posts tipus ?p=dd-mm-aa-nom-del-codi als nous
# ?p=nom-del-codi.

RewriteRule ^[0-9]+\-[0-9]+\-[0-9]+\-(.*)$ /$1? [R=301,L]

# /?sec=rss es converteix en /feeds (excepció de la redirecció
# següent, ja que sec=rss passa a ser sec=feeds)
# Possibilitat d’eliminar aquesta regla al cap d’un temps.

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^sec=rss.*$
RewriteRule ^$ /feeds? [R=301,L]

# /?sec=* es converteix en /* on * = qualsevol cosa
# Possibilitat d’eliminar aquesta regla al cap d’un temps.

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^sec=([a-zA-Z_0-9\-]*)$
RewriteRule ^$ /%1? [R=301,L]

# /?arxiu=* es converteix en /arxiu/*

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^arxiu=([a-zA-Z_0-9\-]*)$
RewriteRule ^$ /arxiu/%1? [R=301,L]

# /?e=* es converteix en /forum/entrada/*
# Possibilitat d’eliminar aquesta regla al cap d’un temps.

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^e=([a-zA-Z_0-9\-]*)$
RewriteRule ^$ /forum/entrada/%1? [R=301,L]

# /?alb=* es converteix en /fotos/album/*
# Possibilitat d’eliminar aquesta regla al cap d’un temps (poc)

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^alb=([a-zA-Z_0-9\-]*)$
RewriteRule ^$ /fotos/album/%1? [R=301,L]

# Si no hi ha QueryString, /feed/rss2 es converteix en /rss

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^$
RewriteRule ^feed/rss2/?$ /rss? [R=301,L]

# Si no hi ha QueryString, /feed/atom1 es converteix en /atom

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^$
RewriteRule ^feed/atom1/?$ /atom? [R=301,L]

# Si no hi ha QueryString, /feed/comentaris es converteix en
# /comentaris/rss

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^$
RewriteRule ^feed/comentaris/?$ /comentaris/rss? [R=301,L]

# Si hi ha el paràmetre cat=*,i és un feed tipus feed/*2 (rss)
# o feed/*1 (atom), /feed/*numero/?cat=nomcat es converteix en
# /categoria/nomcat/*

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^cat=([a-zA-Z_0-9\-]*)$
RewriteRule ^.*feed/([a-zA-Z_\-]*).*$ /categoria/%1/$1? [R=301,L]

# Si hi ha el paràmetre cat=*, i no és un feed, /?cat=* es
# converteix en /categoria/*

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^.*feed.*$
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^cat=([a-zA-Z_0-9\-]*)$
RewriteRule ^$ /categoria/%1? [R=301,L]

# Si hi ha el paràmetre p=*, i és un feed, ha de ser de
# comentaris  i rss, per tant /feed/comentaris/?p=* es converteix
# en /*/comentaris/rss

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^p=([a-zA-Z_0-9\-]*)$
RewriteRule ^.*feed/([a-zA-Z_\-]*).*$ /%1/comentaris/rss? [R=301,L]

# Si hi ha només el paràmetre p=*, i no és un feed, /?p=*
# es converteix en /*

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^.*feed.*$
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^p=([a-zA-Z_0-9\-]*)$
RewriteRule ^$ /%1? [R=301,L]

# Si hi ha el paràmetre p=* i el paràmetre rec=*, /?p=*1&rec=*2
# es converteix en /*1/rec/*2 (sistema d’obrir recomanar per
# e-mail incrustat als feeds).

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^p=([^&]*)&rec=([^&]*)$
RewriteRule ^$ /%1/rec/%2 [R=301,L]

################################################################
# (Si es demana un arxiu o un directori que existeix, es deix
# passar la url tal qual)

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^(.*)$ – [L]

####################### REDIRECTS OCULTS #######################
## (no es mostren públicament, mantenint la URL al navegador) ##

RewriteRule ^bloc/?$ / [R=301,L,NC]
RewriteRule ^perfil/?$ index.php?sec=perfil [L,NC]
RewriteRule ^fotos/?$ index.php?sec=fotos [L,NC]
RewriteRule ^forum/?$ index.php?sec=forum [L,NC]
RewriteRule ^feeds/?$ index.php?sec=feeds [L,NC]

RewriteRule ^rss/?$ rss2.php [L,NC]
RewriteRule ^atom/?$ atom1.php [L,NC]
RewriteRule ^comentaris/rss/?$ rss2comentaris.php [L,NC]

RewriteRule ^categoria/([a-zA-Z_0-9\-]+)/rss/?$ rss2.php?cat=$1 [L,NC]

RewriteRule ^categoria/([a-zA-Z_0-9\-]+)/atom/?$ atom1.php?cat=$1 [L,NC]

RewriteRule ^categoria/([a-zA-Z_0-9\-]+)/?$ index.php?cat=$1 [L,NC]

RewriteRule ^arxiu/([a-zA-Z_0-9\-]+)/?$ index.php?arxiu=$1 [L,NC]

RewriteRule ^forum/entrada/([a-zA-Z_0-9\-]+)/?$ index.php?e=$1 [L,NC]

RewriteRule ^fotos/album/([a-zA-Z_0-9\-]+)/?$ index.php?alb=$1 [L,NC]

RewriteRule ^([a-zA-Z_0-9\-]+)/comentaris/rss/?$ rss2comentaris.php?p=$1 [L,NC]

RewriteRule ^([a-zA-Z_0-9\-]+)/rec/([0-9]+)/?$ index.php?p=$1&rec=$2 [L,NC]

RewriteRule ^([a-zA-Z_0-9\-]+)/?$ index.php?p=$1 [L,NC]

# Uff…

Mai abans havia fet cap .htaccess, no havia fet gairebé res de Regular Expressions i no sabia ni que el mod_rewrite de l’Apache existia, per tant si veieu que hi ha algun error o que es pot millorar o optimitzar el codi, feu-m’ho saber.

Ara a esperar que els Redirects 301 (mogut permanentment) facin el seu efecte i els cercadors actualitzin les noves URLs. 😉

Una altra curiositat en forma de codi guarro:

if(isset($_REQUEST["p"])) {
    $prex=mysql_query("SELECT id_post FROM skb_bposts WHERE (filtre=’1′ OR filtre=’2′) AND id_post=’".$_REQUEST["p"]."’");
    if (!mysql_num_rows($prex)) {
        $pr=mysql_query("SELECT id_post FROM skb_bposts WHERE (filtre=’1′ OR filtre=’2′) AND id_post LIKE ‘%".$_REQUEST["p"]."%’ ORDER BY datahora DESC LIMIT 1");
        if (mysql_num_rows($pr)) { //anar al post
            $pa=mysql_fetch_array($pr);
            header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
            header("Status: 301 Moved Permanently");
            header("Location: /".$pa["id_post"]);
            exit(0);
        }
    }
}

Això vol dir que si per exemple aneu a papallona.siknus.com, automàticament us porta a siknus.com/efecte-papallona. I qui diu papallona diu qualsevol part del codi del post al que voleu accedir: manu.siknus.com, mejide.siknus.com ….

Comparteix a:
Categories
siknus.cat

Novetats al perfil

Doncs això. 😉

siknus.cat/perfil

Comparteix a:
Categories
siknus.cat

Novetats a la secció de fotos

Pels que dijous passat (21/12/06) a la nit éreu de festa per Tarragona he penjat les fotos a la secció de fotos de la web. Si les voleu veure només cal que us registreu i m’envieu un e-mail o poseu un comentari a aquesta entrada perquè us doni l’accés (no cal que les vegi tothom ;)).

Ah, i també he fet que les fotos dels àlbums es puguin comentar. No us talleu! 😉

Comparteix a:
Categories
siknus.cat

Zona viral

Com podeu veure al peu d’aquest mateix article, he afegit el que s’anomena una "zona viral". El nom viral prové de la publicitat, i és el fenòmen pel que es fa una campanya publicitària gratuïta a partir de difondre un missatge enganxós per internet. Com per exemple l’"Amo a Laura" o el robatori de l’escó de ZP.

Les diferents icones ofereixen serveis per poder destacar l’article que desitgeu. Aquí teniu la utilitat detallada de cadascuna:

Recomanar per e-mail: Al fer clic al damunt apareix un senzill formulari per recomanar el post que acabeu de llegir a qui desitgeu a través de correu electrònic, amb la possibilitat d’afegir un comentari personalitzat que s’enviarà per e-mail junt amb la recomanació.

: Delicious és una pàgina en anglès que permet guardar i consultar els enllaços preferits des d’una web enlloc de tenir-los al navegador d’Internet. D’aquesta manera es pot accedir a ells des de qualsevol ordinador. El servei permet classificar els enllaços amb tags (paraules clau), comentar el contingut i compartir l’enllaç amb altres internautes, etc… Gràcies a aquest treball comunitari, la web serveix per rastrejar més informació sobre els temes que ens interessen. Es tracta del marcador social més conegut d’Internet. Fent clic sobre la icona corresponent s’enviarà l’enllaç del post al teu compte de preferits de del.icio.us. Per enviar-hi informació s’hi ha destar registrat. Més informació a: del.icio.us/about.

: Afegir a les adreces d’interès: Si utilitzeu el navegador Internet Explorer i feu clic en aquesta icona se us afegirà el post corresponent als enllaços preferits (bookmarks). Si utilitzeu un navegador basat en Gecko (Firefox, Netscape, Opera…) simplement us mostrarà una advertència sobre com afegir la pàgina a les adreces d’interès.

: Digg és una pàgina web en anglès que permet als seus usuaris enviar, votar i jerarquitzar les informacions que creen a les seves webs o es troben per internet. És una de les webs precursores en la valoració social de la informació a La Xarxa (el que s’anomena Web 2.0). Fent clic sobre la icona de digg als posts del bloc de siknus.com podeu enviar la informació a la comunitat Digg. Però per poder fer-ho s’hi ha d’estar registrat. Més informació a digg.com/faq.

: Menéame a grans trets és com digg però en castellà. Els usuaris registrats poden enviar enllaços a informacions trobades per Internet. I els mateixos usuaris revisen i voten les notícies enviades, que també es poden comentar. Les notícies es prioritzen a la pàgina home per ordre de valoració. Fent clic a la icona podeu recomanar l’article corresponent a menéame. Per poder enviar-hi informació també s’hi ha d’estar registrat. Més informació a meneame.net/faq-es.php.

: Fresqui és com menéame però distingeix entre notícies d’oci i de tecnologia. I mitjançant publicitat paga als usuaris en funció de la rellevància que tenen les notícies que publiquen. Fent clic enviareu l’article a fresqui. I també cal estar-hi registrat. Més informació a fresqui.blogspot.com.

: Technorati és el buscador de blocs més gran del món. Es pot rastrejar informació en més de 42 milions de bitàcoles. Entre d’altres serveis, permet saber quins blocs parlen d’una notícia si hi han fet un link que l’apunti. Fent clic a la icona de Technorati buscareu tots els blocs que han enllaçat al post. Per fer una recerca a technorati s’hi ha d’estar registrat. Més informació a technorati.com.

[Molta de la informació d’aquest post ha estat extreta del bloc d’Eduard Punset, concretament del .pdf (en castellà) on s’explica què és cadascun dels serveis]

Comparteix a:
Categories
OK siknus.cat

Gràcies /txescu!

Avui m’ha fet il·lusió decobrir que el mític i prolífic ambigramista Txescu m’ha fet una de les seves obres.

Tot i que a ell no li agrada gaire com ha quedat la n, a mi m’agrada molt com l’hi ha quedat tot l’ambigrama.

Gràcies Txescu!

Comparteix a:
Categories
siknus.cat

siknus.com o sikn.us ?

Què us agrada més?

sikn.us
o siknus.com?

http://bloc.del.sikn.us potser?

www.siknus.com/?p=25-09-06-el-gran-lebowski
o
sikn.us/?p=25-09-06-el-gran-lebowski
?

Opineu!

Comparteix a:
Categories
siknus.cat

Nou rècord!

Rècord!

Ahir aquest bloc va tenir 109 visites d’usuaris diferents, i és el primer cop que passa de les 100. La mitjana des que la pàgina es va crear l’1 d’agost de 2006 (fa 22 dies) se situa en 67 visites úniques diàries (la mateixa IP).

Les 109 visites d’ahir en bona part són degudes a l’Aftersun 2006, que, com que ja s’acosta (és aquest dissabte), i com que és un molt bon festival, la gent el busca per google. I siknus.com és el primer resultat, com ha de ser. 🙂

Nova meta: les 500 diàries.

minyu: et responc als comentaris i al fòrum aquest vespre, que ara no tinc temps. Alguns no fem vacances 😉

Comparteix a: