LèxSik: percul, percular i perculatge

percul [probablement del cat. vulgar donar pel cul] m Modificació de les especificacions d’un projecte informàtic en producció suscitada per qui l’ha encarregat i sense haver-ne efectuat l’últim pagament. Degut als perculs de l’últim projecte per al ministeri, hem hagut d’acomiadar a la meitat de la plantilla. percular [del lèxsik percul] m Acció d’afegir perculs […]

Comparteix a:

elocuaç

eloquaç   [del ll. eloquens, -ntis, participi pres. de eloqui ‘parlar’] adj 1 1 Eloqüent i locaç. Un nombre destacable de terrícoles són eloquaços. eloqüent   [del ll. eloquens, -ntis, participi pres. de eloqui ‘parlar’] adj 1 1 Que parla amb facilitat i d’una manera que delecta, commou i, especialment, persuadeix els qui l’escolten. loquaç […]

Comparteix a: